+359 52697777
info@dreamtour.bg
banner
banner
Апартаменти под наем в Бургас промишлена зона Лозово – бъдеще и възможности
 

апартаменти под наем в бургас промишлена зона лозовоЗащо апартаменти под наем в Бургас промишлена зона Лозово, са перспективни

Промишлена зона „Лозово“ е относително малка по площ. Намира се непосредствено до едноименния бургаски квартал, между ул. „Одрин“ и северните брегове на Бургаското езеро, и може да се каже, че е естествено продължение на промишлена зона Север. Към момента възможностите за апартаменти под наем в Бургас, промишлена зона Лозово, са силно ограничени поради факта, че в района не се осъществява жилищно строителство. Промишлена зона „Лозово“ се развива активно през последните двадесет години и на нейна територия се строят главно производствени микро- и средни предприятия. Това прави търсенето на апартаменти под наем в Бургас, промишлена зона „Лозово“, най-вече за промишлено използване – като офиси и по-малко за търговска или за производствена дейност. Прогнозите са, че в близко бъдеще тези тенденции ще се запазят.

Апартаменти под наем в Бургас промишлена зона Лозово – все още няма предлагане

През територията на промишлена зона „Лозово“ преминава ж.п. линия и има ж.п. спирка. Това прави този район удобен за производствена дейност, с което са свързани най-вече търсенето и предлагането на недвижими имоти. В района се намират представителствата на някои големи международни компании, спедиторски фирми и складове за обемни товари. Подобряването на инфраструктурата в района допълнително ще засили интереса на инвеститорите към апартаменти под наем в Бургас, промишлена зона „Лозово“, най-вече за използването им за офиси. Необходимо е да се реорганизира пътната мрежа, да се изгради канализация, да се газифицират производствените мощности и да започне изграждането на модерни тротоари, велоалеи и спирки на градския транспорт. Това допълнително ще повиши цената на апартаментите под наем в Бургас, промишлена зона „Лозово“, и ще я направи неразделна част от цялостната визия на Бургас и неговата промишлена зона. 

Апартамент под наем в Бургас промишлена зона Лозово – бъдещето е за предприемчивите

Безспорно в промишлена зона „Лозово“ в бъдеще ще се развива промишлеността и производството и затова парцелите за промишлено строителство и сградите за производство ще бъдат най-търсени. Това ще направи апартаментите под наем в Бургас, промишлена зона „Лозово“, които ще се използват най-вече за офиси по-конкурентни на другите офисни сгради в града и ще покажат и тяхното предимство като офис в близост до производствения обект. Предприемачите и сега проявяват засилен интерес към апартамент под наем в Бургас, промишлена зона „Лозово“, главно за строителство на жилищни сгради и отдаването под наем на офисите в тях. Като повечето промишлени зони на Бургас, и промишлена зона „Лозово“ има своите предимства и недостатъци, но е важно да се отбележи, че минусите й могат да бъдат много по-лесно коригирани. Тя е нововъзникваща зона и подобренията, които ще се правят в нея, и инфраструктурата, която ще се изгради, са въпрос на близко бъдеще и тепърва предстоят.

Инвестициите в апартамент под наем в Бургас промишлена зона Лозово имат бъдеще

Бургас отдавна се очерта като един от промишлените центрове на България. С удобното си географско положение, развитата транспортна инфраструктура, квалифицираните и многобройни трудови ресурси и близост до Черно море, градът привлича все повече инвестиции в промишленото производство. Оттук идва и голямото търсене на недвижими имоти за строителство на обекти за промишлеността. Апартаментът под наем в Бургас, промишлена зона „Лозово“, съчетава в себе си именно основните изисквания, които имат промишлените инвеститори. Затова доброто бъдеще пред всестранното развитие на района е гарантирано. Необходимо е всички страни, заинтересовани за това районът и градът да просперират, да действат в синхрон и всяка от тях да поеме своята отговорност, както в инвестиции за развитието на цялостната инфраструктура и подобряване на свързаността, така и тези, които ще развиват дейност и бизнес в Бургас, промишлена зона „Лозово“.

Намерете изгодни обяви за апартаменти под наем в Бургас, Промишлена зона Лозово, на: www.domaza.bg/апартаменти_под_наем_в_бургас_промишлена_зона_лозово/
ТОП Объекты

Цена
от 3 851 033 руб.
Город: Бяла

Цена
от 2 139 463 руб.
до 7 477 573 руб.
Город: Бяла

Свободные квартиры: 2

Цена
от 3 292 287 руб.
до 6 779 988 руб.

Цена
от 5 533 299 руб.

Цена
от 4 695 594 руб.

Цена
от 4 134 437 руб.
Подобни статии от други сайтове
Подобни статии от този сайт
скайп звонок
My status